Είσαστε στο Intrastat > Έλεγχος κινήσεων. Τα πεδία Εισαγωγή – Επιστροφή (στην 2η γραμμή του εντύπου), από πού ενημερώνονται;

Το αν είναι Εισαγωγή ή Εξαγωγή ενημερώνεται από τις κινήσεις (Εισαγωγές – Εξαγωγές), ανάλογα αν έχετε επιλέξει πελάτη (εξαγωγή) ή προμηθευτή (εισαγωγή).                                                                                                                                        Το πεδίο Επιστροφή εξαρτάται από το παραστατικό που έχετε επιλέξει στο πεδίο Παραστατικό. Εδώ σας εμφανίζεται μία λίστα παραστατικών που βρίσκεται μέσα στην καρτέλα της εταιρίας (Κύριες εργασίες > Εταιρίες, με Μεταβολή μπαίνετε στην καρτέλα της), ταμπελάκι Παραστατικά.
Στις στήλες Εις/γη (εισαγωγή) και Επ/ροφη (επιστροφή) ανάλογα με το πώς είναι τικαρισμένα, θα ενημερώσουν αντίστοιχα και τις Εισαγωγές – Εξαγωγές, και κατ΄επέκταση και τον Έλεγχο κινήσεων.
Επίσης στις κινήσεις Εισαγωγές Εξαγωγές στο πεδίο Πελάτες/ Προμηθευτές θα προσδιορίσουν τι από τα δύο θα εμφανιστεί (πελάτες ή προμηθευτές), με βάση το παραστατικό που έχετε επιλέξει, και το οποίο (μέσα από τα στοιχεία εταιρίας) έχετε ορίσει αν θα είναι Εισαγωγή ή όχι.
Με το Εισαγωγή ενεργοποιούνται οι προμηθευτές και με το Εξαγωγή οι πελάτες.