Πώς θα καταχωρήσετε έναν ελεύθερο επαγγελματία;
Θα μεταβείτε στη Διαχείριση Εργαζομένου, και ανοίγετε τον Ελεύθερο Επαγγελματία ως εργαζόμενο. Θα πάτε στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο
Εργασιακή Κατάσταση, και θα τον ορίζετε ως Ελεύθερο Επαγγελματία (Ελευθ. Επαγγ). Στο ταμπελάκι Αναγνώριση, στο πεδίο Επάγγελμα Ελευθ. Επαγγ. βάζετε το Επάγγελμα του εργαζόμενου. Επίσης, πάλι στο ταμπελάκι Αναγνώριση, στο πεδίο Συντελεστής ΦΜΥ βάζετε το ποσοστό του 20% για την παρακράτηση. Στο Ιστορικό στην ημερομηνία Από.. θα βάλετε την 1η ημέρα του διμήνου που απασχολήσατε τον ελεύθερο επαγγελματία και για το οποίο δίμηνο θέλετε να υπολογίσετε τον ΦΜΥ. Λογικά δεν θα βάλετε κάποιο ταμείο στον ελεύθερο επαγγελματία.
Στο πεδίο Ώρες θα βάλετε -1- (μία «μερίδα» εργασίας). Εάν καταβάλετε στον ελεύθερο επαγγελματία ένα σταθερό ποσό κάθε δίμηνο, τότε θα τρέχετε την μισθοδοσία κανονικά κάθε δίμηνο. Εάν το ποσό που καταβάλετε στον ελεύθερο επαγγελματία αλλάζει κάθε δίμηνο, θα τοποθετείτε το κάθε νέο ποσό στις επόμενες γραμμές της Εξέλιξης Αποδοχών. Εάν επιθυμείτε να πληρώνετε τον ελεύθερο επαγγελματία σας μηνιαία, τότε θα «τρέχετε» μηνιαίες μισθοδοσίες. Στη συνέχεια στη Μισθοδοσία περιόδου θα τρέξετε για τον συγκεκριμένο ελεύθερο επαγγελματία τη μισθοδοσία του ως Τακτικές Αποδοχές.