Έχετε έναν ελεύθερο επαγγελματία που του παρακρατείτε εισφορές ΙΚΑ και θα πρέπει αυτός να φανεί στην ΑΠΔ. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Αν έχετε έναν εργαζόμενο που είναι σαν ελεύθερος επαγγελματίας και εσείς του δίνετε εισφορές τότε:

Στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών, θα τοποθετήσετε ενδεικτικά στις Αποδοχές -1-, και στις Ώρες -1- ώστε το πρόγραμμα να μπορέσει να κάνει τους υπολογισμούς.
Στο πεδίο Συντελεστής φόρου, στο ταμπελάκι Αναγνώριση, στην καρτέλα του Εργαζομένου, θα βάλετε 20%.
Αφου ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει κρατήσεις που θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ΑΠΔ τότε θα πρέπει να τον ορίσετε ως Υπάλλληλο,
Στα Εργασιακά, στο ταμπελάκι Εργασιακή Κατάσταση.
Τον Ελεύθερο Επαγγελματία θα τον ορίσετε ως υπάλληλο στην Διαχείριση Εργαζομένων ώστε να ενημερωθεί η ΑΠΔ με τις κρατήσεις.

Στο πεδίο μήνες εργασίας στο ταμπελάκι Μισθοδοσία είναι αδιάφορο για το αν θα επιλέξετε μισθολογικές περιόδους ή όχι.
!!!! Θα πρέπει όμως να έχετε ορίσει ένα ταμείο στον εργαζόμενο στο οποίο θα έχετε βάλει τον κωδικό της ΑΠΔ και να έχετε βάλει τους συντελεστές του ΙΚΑ. Το ταμείο το τοποθετείτε στο ταμπελάκι Εργασιακά.
Αν θέλετε οι εισφορές αυτές να εμφανιστούν με τύπο αποδοχών 16 τότε θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

Θα ανοίξετε ένα επίδομα για τις αποδοχές που θα δώσετε στον ελεύθερο επαγγελματία για τον οποίο θα κρατάτε εισφορές του ΙΚΑ.
Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Επιδόματα. Στο ταμπελάκι Λειτουργία στο πεδίο Τακτικές Αποδοχές και Εφάπαξ θα πείτε Ναι για να βγει στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 16.

Αν θέλετε αυτές οι αποδοχές να εμφανιστούν με τύπο αποδοχών 14 τότε στο επίδομα που θα ανοίξετε θα πρέπει:
Να βάλετε Τακτικές Αποδοχές Όχι και Εφάπαξ αμοιβές Όχι ώστε στην ΑΠΔ θα σας εμφανιστεί με τύπο αποδοχών -14-.

! Προσοχή: Όταν περάσετε αυτά τα επιδόματα είτε μέσα στην καρτέλα του, είτε κατ’ ευθείαν στην κίνηση της μισθοδοσίας, τότε θα πρέπει στην Μισθοδοσία Περιόδου, στα Επιδόματα, να ξεκλικάρετε το κουτάκι που είναι δίπλα από το επίδομα και που αναφέρει Τακτ(ικές),
ώστε να γίνει παρακράτηση φόρου με 20% (αν το αφήσετε Ναι) το πρόγραμμα θα τον φορολογήσει στην κλίμακα διότι τον “βλέπει” σαν υπάλληλο).
Όταν θα “τρέξετε¨την μισθοδοσία στο πεδίο Ημέρες/ Μήνες αποζ. θα βάλετε -1-, και θα αντιστοιχίσετε και το επίδομα που ανοίξατε — δηλαδή αυτός ο ελεύθερος επαγγελματίας (που συμβατικά ανοίχθηκε ως υπάλληλος) θα αμείβεται με αυτά που προβλέπει το επίδομά του.
!! Προσοχή: Το πρόγραμμα θα υπολογίσει το 20% του φόρου των εργαζόμενων αφού αφαιρέσει τις κρατήσεις του.
Αν επιθυμείτε να φορολογείται με 20% στο συνολικό του ποσόν τότε θα πρέπει να υπολογίσετε εσείς τον φόρο και να τον τοποθετήσετε στο πρόγραμμα (στην Μισθοδοσία Περιόδου, στο ταμπελάκι Αποτελέσματα).