Πώς εκτυπώνω τα serial numbers;
Από την επιλογή 1.Η.2.1

Από αυτή την επιλογή μπορείτε να πάρετε γενικό κατάλογο για όλα
τα Serial Numbers ή για συγκεκριμένη ομάδα ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η εκτύπωση περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία των Serial Number για την αναγνώριση τους.