Πώς εκτυπώνω πινάκιο αξιογράφων;
Από την επιλογή 1.Δ.4

Μ’αυτή την επιλογή μπορείτε να εκτυπώσετε πινάκια των αξιογράφων που θα επιλέξετε για έλεγχο η μεταβίβαση, τράπεζα κλπ.

-Ζητείται μάσκα (π.χ. ΕΠ ***** Επιταγές Πληρωτέες)
Αν δεν δοθεί επιλογή στη μάσκα θα εμφανιστούν όλα τα αξιόγραφα.

Πελάτης………..Δηλώνετε κωδικό Πελάτη αν θέλετε να προσδιορίσετε τα έντυπα που έχουν σχέση μαζί του (αναζήτηση με F5 ή Shift + ?) ή δηλώνετε Μάσκα και Από-Έως Πελάτη.
Προμηθευτής…Δηλώνετε κωδικό Προμηθευτή αν θέλετε να προσδιορίσετε τα έντυπα που έχουν σχέση μαζί του (αναζήτηση με F5 ή Shift+?) ή δηλώνετε Μάσκα και Από-Έως Προμηθευτή.
Τράπεζα……….Δηλώνετε κωδικό Τράπεζας αν θέλετε να προσδιορίσετε τα έντυπα που έχουν σχέση μαζί της (αναζήτηση με F5 ή Shift + ?)

Απο Ημ/νία Εγγραφής….
Έως Ημ/νία Εγγραφής…. Προσδιορίζετε την χρονική περίοδο που θέλετε κατάλογο όσον αφορά την Ημερομηνία Εγγραφής του Αξιόγραφου

Από Ημ/νια Λήξεως..
Έως Ημ/νια Λήξεως…… Προσδιορίζετε την χρονική περίοδο που θέλετε κατάλογο όσον αφορά την Ημερομηνία Λήξης του Αξιόγραφου

Ταξινόμηση (0/1)………Με 0 κατά ημερομηνία, με 1 κατά αύξοντα αριθμό εντύπου.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10.

Έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε έντυπο με συγκεκριμένη γραμμογράφηση στο οποίο θα γίνει η εκτύπωση του πινακίου.