Πώς εκτυπώνω ένα παραστατικό στην επιλογή 1.1
Από την επιλογή 1.1

Τα πεδία του εντύπου συμπληρώνονται ως εξής…

Αιτιολογία…….Με Shift + ? καλείτε τον πίνακα Αιτιολογιών.

Λογ-ΦΠΑ(Τ/Α/Λ)… Δηλώνετε μία από τις επόμενες επιλογές…
(Τ)ιμολόγιο ο ΦΠΑ προστίθεται στις αξίες. (Τιμοκατάλογος Χονδρικής).
(Α)φαιρετικά ο ΦΠΑ υπολογίζεται αφαιρετικά. (Τιμοκατάλογος Λιανικής).
(Λ)ιανική ο ΦΠΑ υπολογίζεται αφαιρετικά. (Τιμοκατάλογος Λιανικής).

Μετρητοίς(Ν/Ο).. Με (Ν)αι θα γίνει και δεύτερη λογιστική εγγραφή (ταμειακή) με τον ίδιο α/α Παραστατικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση Αιτιολογίας “Επιστροφή Αγοράς ή Πώλησης” ΔΕΝ μπορείτε να δηλώσετε ( Ν ).

α/α………….αν το έντυπο ΤΥΠΩΘΕΙ, δίδεται αυτόματη αρίθμηση από το μετρητή.

Τρίτου……….Γράφετε τον αύξοντα αριθμό παραστατικού του τρίτου.

Παραστατικό…..Με Shift + ? καλείτε τον πίνακα
Παραστατικών.(εμφανίζεται αυτόματα)

Πελάτης………Αν κάνετε Πώληση, δηλώνετε Πελάτη υποχρεωτικά ΕΚΤΟΣ αν κάνετε Λιανική πώληση METΡHTOIΣ.
Επιλέγετε Πελάτη με Κωδικό ή F5 ή Shift+? με επωνυμία.

Πωλητής……… Αν έχετε Πωλητές, δηλώνετε Πωλητή (Shift+ ? για επιλογή) και στο % δηλώνετε το ποσοστό προμήθειας του πωλητή.

Αποστολέας……Δηλώνετε Αποστολέα, αν είναι διαφορετικός, από αρχείο Πελατών.

Παραλήπτης……Δηλώνετε Παραλήπτη, αν είναι διαφορετικός, από αρχείο Πελατών.

Προμηθευτής…..Αν κάνετε Αγορά δηλώνετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον Προμηθευτή σας.

Επιλέγετε Προμηθευτή με Κωδικό ή F5 ή Shift+? με επωνυμία.

Oχημα……………Με Shift+? καλείτε τον πίνακα των Οχημάτων.

Ενημ.Αποθήκης…Δηλώνετε αν θα ενημερωθεί η Αποθήκη.
Ενημ.Λογιστικής.Δηλώνετε αν θα γίνουν Λογιστικές Εγγραφές.
Εκτύπωση Εντύπ..Δηλώνετε αν θα γίνει εκτύπωση του εντύπου (αν προβλέπεται).
Σε Εκκρεμότητα..Να κρατηθεί για μελλοντικό μετασχηματισμό(ΔΑ σε ΤΠ ή ΤΠ σε ΔΑ).

Αν έχετε το κύκλωμα δώρων (πχ Ιντερφλόρα) καταχωρείτε σε ειδικό
καταχωρητικό τα στοιχεία παραγγελίας.

Ημ.Πληρωμής…. Συμπληρώνετε την ημερομηνία πληρωμής του παραστατικού.

Μπορείτε να πάρετε εκτύπωση ανά ημερομηνία πληρωμής από την επιλογή 2.7.

Κάρτα Αλλαγής..Με (Ν) εκτυπώνεται και η κάρτα αλλάγης σε παραστατικά λιανικής.

Δ/Α………………Εμφανίζονται τα εκκρεμή Δελτία απόστολής σε περίπτωση που το έχετε επιλέξει με το πλήκτρα ALT+R και στο πεδίο Δ.Α βάλετε την τιμή 0 ή 2.

Memo…………Αν Θα τυπωθεί μήνυμα στο έντυπο (Shift+? επιλέγετε από τον πίνακα 5.6.Β).

Υποκατ/Οικοδομή.. Με Shift+? επιλέγετε το υποκατάστημα ή το οικοδομικό έργο του πελάτη/προμηθευτή(επιλογή 4.Β.1)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ

Κωδικός……..Πληκτρολόγηση του Κωδικού (αναζήτηση με F5 και Shift + ?).

Αποθήκη……..Δηλώνετε τον Αποθηκευτικό χώρο που θα κινήσετε. Με Shift + ?…προβάλλονται οι χώροι, με τα Υπόλοιπα και επιλέγετε αριθμητικά.

Ποσότης Α…….Δηλώνετε την ποσότητα που θα κινήσετε.
Ποσότης Β…….Δηλώνετε την δεύτερη ποσότητα που θα κινήσετε. (π.χ Τεμάχια & Κιλά) Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί με τα πλήκτρα ALT+R.

Τιμή Μονάδος…Η τιμή Χονδρικής ή Λιανικής, την οποία μπορείτε να αλλάξετε.

Εμφανίζεται το Τέλος ανακύκλωσης. Θα πρέπει να το έχετε ενεργοποιήσει στο αρχείο αποθήκης στην δεύτερη σελίδα και να έχει ανοίξει και στην φόρμα του εντύπου τιμολόγησης.

Εκπτωση……..Δηλώνετε, αν θέλετε, Εκπτωση για το συγκεκριμένο είδος.

Προμήθεια…..Εμφανίζεται η προμήθεια του πωλήτη στο συγκεκριμένο είδος.
Θα πρέπει να βάλετε το ποσοστό στο αρχείο ειδών στην δεύτερη σελίδα.

ΦΠΑ……………Εμφανίζεται ο συντελεστής του ΦΠΑ.
Αξία…………..Εμφανίζεται η συνολική αξία του είδους χωρίς το ΦΠΑ.

Εκπτωση………..Μπορείτε να δηλώσετε ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο του τιμολογίου.

Ευρώ…………..Μπορείτε να δηλώσετε συνολικό ποσό εκπτωσης σε ευρώ.
Μετρητά………..Μπορείτε να δηλώσετε το πόσο που θα σας πληρώσουνε μετρητά.

Αυτό το πεδίο έχει σημασία έαν χρησιμοποιήσετε παρακάτω τα πεδία των πιστωτικών καρτών.

Κ1 εως Κ4………Με Shift+? αναζητάτε μέχρι 4 πιστωτικές κάρτες.Θα πρέπει να τις καταχωρήσετε πρώτα στην επιλογή 4.Φ.1.

Δόσεις…………Δηλώνετε των αριθμό των δόσεων.

α/α……………Δηλώνετε τον αριθμό της απόδειξης από το μηχάνημα της πιστωτικής κάρτας.

Εξοδα………….Πεδίο το οποίο χρησιμοποιήται μόνο στις αγορές.Πληκτρολογείτε το σύνολο των εξόδων του τιμολογίου αγοράς και αυτόματα επιμεμερίζεται στα είδη.

ΦΠΑ αγορών……..Πληκτρολογείτε το ΦΠΑ των εξόδων για να επιμεριστεί στα είδη.

Ημ.Πίστωσης…….Πληκτρολογείτε τις ημέρες πίστωσης του παραστατικού.

Με το πλήκτρο F10 καταχωρείται και εκτυπώνεται το παραστατικό.

Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κείμενο ανάμεσα στα είδη πατάτε το πλήκτρο F4.

Προϋπόθεση για την έκδοση του παραστατικού είναι να έχετε εγκαταστήσει ΦΗΜ CASIO και να έχει παραμετροποιηθεί η φόρμα παραστατικού ή για laser εκτυπωτή ή για Dot matrix.