Επιθυμείτε να πάρετε την εικόνα της ΑΠΔ σε ένα αρχείο (πχ word, excel κτλ). Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Αναλυτική Περιοδική Δήλωση > Αναλυτική Δήλωση. Θα ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους και θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο με την οθόνη. Θα σας εμφανιστεί αναλυτικά η ΑΠΔ. Θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο με την δισκέτα και θα επιλέξετε την μορφή του αρχείου (πχ σε Excel). Στη συνέχεια θα επιλέξετε πού επιθυμείτε να αποθηκευτεί το αρχείο (πχ στην Επιφάνεια Εργασίας). !! Προσοχή: Η δημιουργία του αρχείου μπορεί να καθυστερήσει, και αυτό εξαρτάται από τον όγκο της ΑΠΔ.
Τώρα, ανοίγοντας το Excel θα σας εμφανιστεί κανονικά το περιεχόμενο της ΑΠΔ.