Από πού μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο Ε2;

Θα πάτε μέσα στην καρτέλα των μετόχων, Κύριες εργασίες, Μέτοχοι, ή κλικ στο εικονίδιο με περιγραφή Διαχείριση Μετόχων. Μέσα στην καρτέλα του μετόχου στο κάτω μέρος ενημερώνετε τα στοιχεία του Ε2.
Στην οθόνη Διαχείρισης Μετόχων, για να εκτυπώσετε το έντυπο Ε2, επιλέγετε τον υπόχρεο με τη μπάρα ή με το ποντίκι σας και στη συνέχεια, με δεξί κλικ, Εκτύπωση, (ή με κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή) επιλέγετε την εκτύπωση του Ε2.