Πώς μπορώ να εκτυπώσω κατάλογο συνδέσεων πελατών-ειδών με νέους κωδικούς πελατών;
Από την επιλογή 5.Α.2

Με την παρακάτω επιλογή μπορείτε να κάνετε εκτυπώσεις συνδέσεων.

Συγκεκριμένα…

ΕΚΥΠΩΣΕΙΣ
Πελάτης……..Με SHIFT+? αναζητάτε τον πελάτη.

Μάσκα ειδών..Χρησιμοποιείται σαν Φίλτρο με το οποίο μπορείτε να προσδιορίσετε
μια ομάδα ειδών

Ταξινόμηση κατά Κωδικό / Περιγραφή Κ/Π
…σας επιτρέπει να προσδιορίσετε αν η παρουσίαση θα γίνει με ταξινόμηση ως
προς τους (Κ)ωδικούς των πελατών ή ως προς τις (Π)εριγραφές τους (αλφαβητικά).

Ο κατάλογος εμφανίζει Κωδικό,Περιγραφή και νέο κωδικό πελάτη.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10.