Στην επιλογή 2.3 Πωλητών προστέθηκε φίλτρων Ομάδας, Πόλης και Περιοχής