Πώς εκτυπώνω κατάλογο παραγγελιών πελατών/προμηθευτών;
Από την επιλογή 3.4

Από αυτή την επιλογή μπορείτε να ζητήσετε κατάλογο παραγγελιών
κατά πελάτη ή προμηθευτή για μία συγκεκριμένη περίοδο.

Ανάλογα τις επιλογές που θα συμπληρώσετε στην φόρμα θα λάβετε βασικά στοιχεία των παραγγελιών ή αναλυτικά ανά είδος και ποσότητα.

Με το πλήκτρο F10 εκτελείται ο κατάλογος.