Πώς εκτυπώνω κατάλογο παραγγελιών ειδών;
Από την επιλογή 3.5

Από αυτή την επιλογή μπορείτε να έχετε καταλόγους παραγγελιών
κατά είδος ή αναλυτικά σε σχέση με κάθε παραγγελία ή συγκεντρωτικά για όλες τις παραγγελίες.

Οι κατάλογοι που παίρνετε με αυτή την επιλογή εμφανίζουν κατ’ είδος ή κατά ομάδα ειδών τις παραγγελίες που εκκρεμούν και τις αγορές που πρέπει να γίνουν για να καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα. Αν υπάρχουν συνταγολόγια, εμφανίζονται και τα ελλείμματα των συστατικών.

Ο πλήρης κατάλογος περιλαμβάνει επιπλέον παραγγελίες Πελατών,
παραγγελίες Προμηθευτών, διαφορά των πιο πάνω και διαθέσιμα υπόλοιπα.