Πώς εκτυπώνω κινήσεις παραγωγής;
Από την επιλογή 2.Α.1 και 2.Β.5