Γιατί δεν εκτελείται το Live support;
To Live support δεν εκτελείται για δύο λόγους:

1) Έχετε ενεργοποιήσει το πρόγραμμα Remote Team Viewer. Αυτό θα το βρείτε στο κάτω δεξί μέρος της επιφάνειας εργασίας των windows. Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιό του απενεργοποιείται.

2) Αν έχετε antivirus και έχει τοίχος προστασίας (Firewall).