Πώς υπολογίζεται ο φόρος έκτακτων αποδοχών που θέλετε να φορολογούνται αυτόνομα με 20% ; Τι σενάρια υπάρχουν;
Εδώ αναγράφεται ο φόρος των τακτικών (οι αποδοχές, τα δώρα, η ασθένεια, τα τακτικά επιδόματα, γενικά όλες οι τακτικές αποδοχές). Δίπλα στο «Εκτάκτων» αναγράφεται ο φόρος όλων των αποδοχών που φορολογούνται αυτόνομα με 20% (πχ τα επιδόματα, οι υπερωρίες κτλ, που ΔΕΝ έχετε κάνει τικ στο Τακτ οπότε φορολογούνται αυτόνομα με 20%).
Παράδειγμα:
Εργαζόμενος με μικτές αποδοχές 5000€. Ταμείο με 16% στον εργαζόμενο και 28,06% στον εργοδότη. Στην Μισθοδοσία Περιόδου έχει εξωτερικό επίδομα 1000€ (δεν έχετε τσεκάρει το Τακτ), το οποίο πχ το έχετε ορίσει να ΜΗΝ έχει ασφαλιστικές εισφορές με 10 ώρες υπερωρία στο 25% και 5 ώρες υπερωρία στο 50% (δεν έχετε τσεκάρει το Τακτ).
Σύνολο αποδοχών 6000€ αλλά δεν θα πλαφοναριστούν με το επίδομα αφού αυτό δεν έχει εισφορές.

Είναι:
Σύνολο αποδοχών:
Υπερωρίες στο 50% : 5000€ / 166,667 * 5*1,50 = 225€.
Υπερωρίες στο 25% : 5000€ / 166,667 * 10 * 1,25 = 30€* 10 * 1,25 = 375€.
Φόρος εκτάκτων:
ΕΠΙΔΟΜΑ: Αφού ΔΕΝ έχει εισφορές είναι:
Φόρος = (μικτές υπερωρίες – ασφαλιστικές εισφορές)*( 20% -1,5% *20%) =
=1000€ * (20%-1,5%20%) = 1000€ * 0,197 = 197€.
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟ 25 %: Φόρος = (μικτές υπερωρίες – ασφαλιστικές εισφορές)*( 20% -1,5% *20%).
Φορολογητέο ποσό: 375€ – 16% * 375€ = 315€. Παρατηρείστε ότι αφαιρούνται όλες οι εισφορές παρ’ όλο που το ποσό «πλαφονάρεται», δηλαδή 5000€ + 375€ + 225€ = 5600, που είναι μεγαλύτερο από το πλαφόν. Γενικά οι Υπερωρίες είτε τις δηλώσετε Τακτικές είτε όχι ΔΕΝ πλαφονάρουν το ασφαλίσιμο ποσό του.
Και: Φόρος = 315€ *0,197 = 62,06€.
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΤΟ 50% : 225€:
Φορολογητέο ποσό: 225€ – 16% *225€= 189€. Και: Ποσό Φόρου: 189€* 0,197€ = 37, 23€.
Σύνολο φόρου = 197€+ 62,05€+ 37,23€ = 296,47€.
—————————————————————
Άλλο παράδειγμα με πλαφόν:
Έστω ότι ο παραπάνω εργαζόμενος είναι με ακριβώς τις ίδιες συνθήκες, μόνο που είναι παλαιός ασφαλισμένος
( 2432,25€ το πλαφόν), και το Επίδομα των 1000€ έχει εισφορές. Με τις ίδιες υπερωρίες ο φόρος θα είναι:
Έστω ότι έχει μόνο το εξωτερικό επίδομα των 1000€ που τώρα έχει εισφορές, το βάζετε μέσα στην Μισθοδοσία και ΔΕΝ κλικάρετε το Τακτικές ώστε να φορολογηθεί αυτόνομα με 20%. Θα είναι ο φόρος:
Φορολογητέο ποσό: Αν η κίνηση ΔΕΝ έχει καθόλου τακτικές αποδοχές των 5000€ αλλά ΜΟΝΟ το επίδομα:
ΔΕΝ θα πλαφοναριστεί το επίδομα των 1000€ και ο φόρος θα είναι:
1000€ – 1000€* 16%*1000€ = 840€ και:
Και φόρος : 840€ * 0,197 = 165,48 €.

Αν όμως έχει τις τακτικές 5000€ ο φόρος, το 20% του επιδόματος υπολογίζεται ως εξής:
5000€ > 2432,25€.
Όλες οι εισφορές είναι: 2432€ * 0,16 = 389,16€, για όλο το ποσό, 5000€ τακτικές + 1000€ το επίδομα.
Άρα οι εισφορές του επιδόματος θα είναι:
Στις 6000€ εισφορές 389,16€.
Στα 1000€ χ
Χ= 1000€ / 6000€ * 389,16€ => χ= 64,86€. Και : 64,86€ / 0,16 = 405,37€, το ασφαλιστέο ποσό.
Άρα: φορολογητέο ποσό: 1000€ – 405,37€ * 16% = 1000€ – 64,86€ = 935,12€ .
Και Φόρος = 935,12€* 0,197 = 184,21€.