Εξοικίωση εργαζόμενων με τις νέες τεχνολογίεςΘα πρέπει:

– Να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι ώστε να καταρτίζονται και να επιμορφώνονται σε νέες τεχνολογίες, ώστε να αξιολογούν και να επεξεργάζονται αποτελεσματικά πληροφορίες, που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τις προοπτικές της εργασίας τους

– Να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους στην πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες
– Να υποστηρίζονται οι εργαζόμενοι για την ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων, όπως η γραπτή, προφορική και μέσω δικτύων επικοινωνία