Έχετε εργαζόμενο πχ στην σύμβαση του βοηθού λογιστή, έχει κλείσει 17 έτη, και τον κάνετε λογιστή. Από ποια κλίμακα της σύμβασης του λογιστή θα ξεκινήσει; Από αυτήν που έχει 17 έτη προϋπηρεσία ή από το 1ο κλιμάκιο της σύμβασης Λογιστών;

Αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε Σύμβαση, και θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την εκτεταμένη σύμβαση (όχι το απλό κείμενο της σύμβασης) , από βιβλιογραφία, συνδρομητικά περιοδικά, Internet , Αρμόδιους φορείς κτλ.
Πάντως για την σύμβαση των λογιστών συνήθως αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του, πράγμα όμως που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση του μισθού του βοηθού λογιστή.

Επίσης θα πρέπει να εξής: Τι αποδοχές έπαιρνε ο εργαζόμενος με την προηγούμενη σύμβαση και τι αποδοχές θα παίρνει τώρα. Για παράδειγμα, ως Βοηθός τεχνίτη με 12 χρόνια προϋπηρεσίας έπαιρνε πχ 1500€. Αν τώρα τον κάνετε Τεχνίτη (προαγωγή, ανώτερη σύμβαση), αλλά οι αποδοχές του 1ου κλιμακίου της σύμβασης του τεχνίτη είναι πχ 1400€, τότε πρόκειται για μείωση μισθού άρα και δυσμενή μεταβολή των όρων εργασίας. Θα δείτε λοιπόν πώς θα το χειριστείτε.

Στο πρόγραμμα, μέσα στο ταμπελάκι Σύμβαση, υπάρχει η Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Όταν αλλάξει σύμβαση, θα βάλετε την πιο πρόσφατη ημερομηνία. Στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου θα δείτε αν θα την αφήσετε ως έχει (ότι δηλαδή αναγνωρίζεται όλη την προϋπηρεσία του από την προηγούμενη σύμβαση), ή θα το μηδενίσετε αν θεωρήσετε ότι δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του από την προηγούμενη σύμβαση. Επίσης θα πρέπει να προσαρμόσετε στο κάτω μέρος την Προϋπηρεσία εταιρίας αντίστοιχα.

Επαναλαμβάνουμε όμως ότι θα πρέπει να δείτε πολύ προσεκτικά το κείμενο της σύμβασης για τις περιπτώσεις αυτές.
Επίσης θα πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο της αδικίας που θα υποστεί κάποιος που έχει πχ 17 έτη προϋπηρεσίας ως λογιστή και θα παίρνει ξαφνικά τις ίδιες αποδοχές με τον βοηθό λογιστή με την αντίστοιχη προϋπηρεσία (αφού θα αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία του βοηθού και θα τον εντάξει στα 17 έτη προϋπηρεσίας του λογιστή).