Τι γίνεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος σκόπιμα εξαναγκάζει τον εργοδότη να τον απολύσει και να του καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης:Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης μπορεί να απολύσει τον εργαζόμενο χωρίς την υποχρέωση να του καταβάλλει αποζημίωση.
Θα πρέπει να του κοινοποιήσει εξώδικη δήλωση με την οποία να τον επαναφέρει στην τάξη, και να του γνωστοποιεί ότι αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά, θα γίνει λύση της σύμβασης χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.