Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσης ενημερώθηκε η κατάσταση ΜΥΦ για ένα συγκεκριμένο πελάτη η προμηθευτή ενώ δεν έπρεπε, πως μπορεί εκ των υστέρων να εξαιρεθεί από την κατάσταση αυτός ο πελάτης ή προμηθευτής;
Για να μη συμπεριληφθεί ένας πελάτης ή προμηθευτής στην κατάσταση ΜΥΦ, πρέπει να διαγραφεί ο ΑΦΜ αυτού του πελάτη ή προμηθευτή.