Πώς μπορώ να εξαιρέσω έναν πελάτη από τον έλεγχο του ΑΦΜ πχ πελάτης εξωτερικού;

Από την επιλογή 4.1

Με (-) ……. στον [τελευταίο] χαρακτήρα του Α.Φ.Μ. δεν γίνεται έλεγχος.