Έχετε υπάλληλο ή ημερομίσθιο που δουλεύει -6- φορές την εβδομάδα με διαφορετικό ωράριο ανά ημέρα. Τον έχετε με Σύμβαση. Πώς θα υπολογιστούν οι ώρες στις Αποδοχές, στο Ιστορικό, και πώς οι μικτές αποδοχές του;
Είναι:

Σύνολο ωρών την εβδομάδα (άθροισμά τους) / 40 = φ

Ώρες στο Ιστορικό, Εξέλιξη Αποδοχών :
166,667 * φ = ψ

άρα φ = ψ /166,667.

Αποδοχές = Σύνολο μικτών σύμβασης * ψ /166,667 , ή :

Αποδοχές = Σύνολο μικτών σύμβασης * φ

Ο παρονομαστής παραμένει 40 παρ΄ότι δουλεύει
6ημερο, εκτός αν στην εταιρία σας το νόμιμο ωράριο περιλαμβάνει και το Σάββατο, οπότε είναι 48 ωρών.

Αν όμως θέλετε ο μέσος όρος των ωρών της εβδομάδας να υπολογιστεί με βάση τις 48 ώρες τότε θα κάνετε με το χέρι την αναγωγή αυτή και θα βάλετε τις ώρες στο ιστορικό με το χέρι (θα μειωθούν οι αποδοχές του διότι ο παρονομαστής θα είναι μεγαλύτερος, 48 και όχι 40.

Παραδείγματα:

Μικτά ιστορικού, Αποδοχές = 1800€.

Δουλεύει Δευτέρα έως Παρασκευή 4 ώρες, και το Σάββατο 2 ώρες.

Είναι: Σύνολο ωρών = 4 ώρες *5 ημέρες + 2 ώρες Σάββατο = 22 ώρες.

Αναλογία ωρών στις 40 ώρες = 22/40 = 0,55

Ώρες που θα εμφανίσει αυτόματα στις Αποδοχές: 166,667 * 0,55 =  91,667

Και Αποδοχές: 1800€ *0,55 =  990€.

Ή : 1800 * 91,667/166,667 = 1800 * 22/40 = 990.

Τα ίδια ισχύουν και για τον ημερομίσθιο, στο αντίστοιχο ημερομίσθιο και στα 6,667.

Για τον Ωρομίσθιο δεν τίθεται θέμα, καθώς θα είναι οι ώρες που δουλεύει επί το ωρομίσθιο.

Αν δούλευε και Κυριακές πάλι η λογική είναι η ίδια, δηλαδή ο παρονομαστής είναι 40.

Παράδειγμα δουλεύει

Δευτέρα , Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 6 ώρες.
Την Παρασκευή 5, το Σάββατο 3, και την Κυριακή 7 ώρες.

Σύνολο ωρών = 6 *4 + 5+ 3+ 7 =39 ώρες.

Άρα οι ώρες στο Ιστορικό, στις Αποδοχές θα είναι:

166,667 * 39 /40 = 162,50 ώρες. Οι αποδοχές θα υπολογιστούν ανάλογα , Μικτός *162,50 /166,667

Θα πρέπει όμως να δείτε αν ο παρονομαστής θα πρέπει να είναι το 40 ή το

8 ώρες * 7 ημέρες ( στο παράδειγμα και Σάββατο, και Κυριακή), = 56 ώρες,

οπότε θα ήταν: 39/56 = 0,69, και :
166,667 * 0,69 = 116,07.

Αν πχ δουλεύει:

Δευτέρα , Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από 6 ώρες.
Την Παρασκευή 5, το Σάββατο 3, και την Κυριακή 8 ώρες, τότε Σύνολο ωρών = 40, σαν να ήταν πλήρες ωράριο, και στις Αποδοχές, στην Εξέλιξη Αποδοχών θα σας φέρει τις 166,667 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δείτε το Σάββατο και η Κυριακή αν προβλέπονται στις νόμιμές αποδοχές του, ή αν πρόκειται για υπερωρίες ή οτιδήποτε άλλο.