Υπάλληλος με -6- ήμερη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή -4- ώρες την ημέρα και το Σάββατο μόνο -2- ώρες την ημέρα. Τι θα βάλετε στο Ιστορικό στις Αποδοχές και τι στις ώρες;
Αν το ωράριο είναι Δευτέρα έως Παρασκευή -4- ώρες την ημέρα και το Σάββατο μόνο -2- ώρες την ημέρα, τότε στο Ιστορικό θα σας εμφανίσει στις Ώρες: 91,667.

Το 91,667 είναι:
Οι συνολικές ώρες την εβδομάδα: 4 ώρες *5 ημέρες +2 του Σαββάτου = 22 ώρες και:
22/40 * 166,667  = 91,667.

Πχ βάζετε στο Ιστορικό στις Αποδοχές 1000€.

Τα 1000 € που βάλατε στο ιστορικό ΔΕΝ έχει να κάνει με τις Ώρες. Το ποσό αυτό θα είναι πάντα η αμοιβή για τις ώρες που έχετε βάλει στο Ιστορικό.