Πώς κάνω export της κινήσεις αποθήκης (Βιβλίο Αποθήκης) σε CD;
Από την επιλογή 3.Δ.6

Το βιβλίο αποθήκης είναι για κάποιες εταιρείες είναι υποχρεωτικό να διαφυλάξουν τις μηνιαίες αναλυτικές κινήσεις της αποθήκης σε CD.

Επειδή όμως παρέχει πολύ καλή πληροφόρηση για την κατάσταση των ειδών της αποθήκης, πολλές επιχειρήσεις το παρακολουθούν χωρίς να είναι υποχρεωμένες να το τηρούν επίσημα.

Τα δεδομένα του επιλεγμένου μήνα εξάγονται σε 2 ειδικά αρχεία KART και KARTI στο root του δίσκου όπου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα, τα οποία στην συνέχεια ο χρήστης θα μεταφέρει σε θεωρημένο CD, σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο κώδικας και χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα εγγραφής CD(πχ Nero).