Τι προβλέπεται για την εκλογική και τι για την εφορευτική άδεια;
ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το ΠΔ. 96/2007 δεν προβλέπει ειδική άδεια με αποδοχές λόγω συμμετοχής στην εφορευτική επιτροπή βουλευτικών, ευρωεκλογών κτλ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Για την Εκλογολή άδεια και με βάση τον ν. 1180/1981, ισχύουν τα ακόλουθα:
-Για μισθωτούς με 6ήμερη σχέση εργασίας:
Α) αν η μετακίνηση του εργαζόμενου για να ψηφίσει είναι σε απόσταση 100-200 χιλ χορηγείται -1- ημέρα άδειας με αποδοχές.
Β) Αν η μετακίνηση είναι από 201-400 χιλ, 2 εργάσιμες
Γ) > 400, 3 εργάσιμες.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην εταιρία ότι θα κινηθούν οδικώς.
Δ) αν η μετακίνηση γίνεται σε νησί, τότε η άδεια θα εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τις -3- εργάσιμες.

-Για μισθωτούς με 5ήμερη σχέση εργασίας:
A) Αν η μετακίνηση είναι από 201-400 χιλ, 2 εργάσιμες
B) > 400, 3 εργάσιμες.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην εταιρία ότι θα κινηθούν οδικώς.
Γ) αν η μετακίνηση γίνεται σε νησί, τότε η άδεια θα εξετάζεται κατά περίπτωση, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τις -3- εργάσιμες.
Η εκλογική άδεια είναι με αποδοχές, και δεν συμψηφίζεται με την κανονική (συμψηφίζεται όμως αν περιλαμβάνει επίσημη αργία).

Αν η  Κυριακή της μετακίνησης είναι για τον εργαζόμενο εργάσιμη ημέρα, τότε αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές.