Πώς κάνει το πρόγραμμα την Εκκαθάριση Φόρου όταν ο εργαζόμενος έχει Προσαύξηση Δώρου, άλλες αποδοχές, και το Επίδομα Αδείας ή τα Δώρα έχουν δοθεί σταδιακά (σε διάφορους μήνες και όχι συνολική καταβολή τους);
Για να κάνει το πρόγραμμα αυτόματη Εκκαθάριση Φόρου θα πρέπει μέσα στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Εκκαθάριση Φόρου να βάλετε Αυτόματα. Τώρα αν το πρόγραμμα ΔΕΙ ότι τον εργαζόμενο τον έχετε προσλάβει από το μέσο του έτους (από την ημερομηνία πρόσληψής του), τότε ΔΕΝ θα σας κάνει εκκαθάριση φόρου και ΔΕΝ θα ισχύουν τα παρακάτω ( θα σας υπολογίζει κάθε φορά τον φόρο πολλαπλασιάζοντας τις αποδοχές με το 14, στην κλίμακα).

Αν τον εργαζόμενο τον έχετε προσλάβει από την αρχή του έτους τότε ισχύουν τα ακόλουθα:

Το πρόγραμμα θα προσθέσει όλες τις αποδοχές του εργαζόμενου (νυχτερινά, επιδόματα, προσαύξηση δώρου κτλ) μέχρι την περίοδο που δουλεύετε. Από αυτό το ποσό θα αφαιρέσει τις εισφορές (αν αυτές οι αποδοχές υπόκεινται σε εισφορές) και θα βρει το φορολογητέο ποσό. Θα «κατεβάσει» την κλίμακα σε τόσα 14τα όσα είναι η περίοδος που δουλεύετε. Υπολογίζει το Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων καθώς και το Επίδομα Αδείας ως 0,5 (μισή περίοδος) την 1η φορά που θα το δώσετε. Από εδώ και πέρα το μισό αυτό (το 0,5) θα το προσθέτει στον αριθμό της μισθοδοσίας που τώρα λειτουργείτε για να του κάνει εκκαθάριση φόρου. Αν ξανά τρέξετε Δώρο ή Επίδομα τότε αυτές τις αποδοχές (τις φορολογητέες, μετά την αφαίρεση των εισφορών) θα τις προσθέσει στις συνολικές αποδοχές μέχρι εκείνη την στιγμή και θα σας κατεβάσει την κλίμακα μέχρι το 14ο που την δουλεύετε. Δεν θα ξανά ανεβάσει δηλαδή την κλίμακα με το μισό του Δώρου ή του Επιδόματος, διότι αυτό έγινε μία φορά (συν το ότι στο τέλος οι φορολογητέες περίοδοι θα ξεπερνούσαν τις 14).
Με βάση αυτή την προσαρμοσμένη κλίμακα θα υπολογίσει τώρα τον φόρο.

Παράδειγμα:

Ο εργαζόμενος τον 1ο μήνα παίρνει φορολογητέο ποσό (μετά την αφαίρεση εισφορών) 1200€. Η κλίμακα προσαρμόζεται στο 1/14 και σε αυτό υπολογίζεται ο φόρος.
Τον 2ο μήνα: φορολογητέο ποσό 1200€ και (φορολογητέες, μετά τις εισφορές) υπερωρίες 200€, σύνολο 1400€. Νέο σύνολο 1400+1200= 2600 και η κλίμακα στα 2/14.

Τον 3ο μήνα 1200€ φορολογητέο ποσό, σύνολο 3800 και η κλίμακα στα 3/14.

Τον 4ο μήνα Δώρο Πάσχα είναι 600€ , και πχ η Προσαύξηση Δώρου 25€, που μετά την αφαίρεση των εισφορών που αναλογούν σε αυτήν, το φορολογητέο ποσό της προσαύξησης είναι πχ 20 € Τώρα το Σύνολο Αποδοχών είναι 3800+600+20=4420 και η κλίμακα θα είναι στο 3,5 /14. Τρέχετε και τις τακτικές αποδοχές, άλλα 1200€, σύνολο 5620, και η κλίμακα προσαρμοσμένη στα 4,5/14.

Τον 5ο μήνα δίνετε στον εργαζόμενο ΜΕΡΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ αδείας με φορολογητέες αποδοχές πχ 700€. Τώρα το σύνολο θα είναι 5620+700= 6320 και η κλίμακα στο (4,5+0,5)/14.

Τρέχετε επίσης και την κανονική μισθοδοσία, 1200€ . Τώρα το σύνολο θα είναι 7520 και η κλίμακα στα (5+1)/14.

Στον 6ο μήνα δίνετε πάλι το υπόλοιπο του επιδόματος αδείας, έστω 500€, και Τακτικές Αποδοχές 1200€. Θα υπολογιστεί στο σύνολο 1200+500=1700, και η κλίμακα θα είναι στα 7/14 και ΟΧΙ στα (7+0,5)/14. Το μισό ου Επιδόματος αδείας υπολογίστηκε την 1η φορά που την δώσατε.

Η ίδια λογική ισχύει και για τα Δώρα (σε περίπτωση που τα δώσετε σε περισσότερες μισθοδοσίες, τα μοιράσετε).