Σε ποιο σημείο της εφαρμογής μπορώ να δω ποια έκδοση του προγράμματος έχω και τι αλλαγές περιλαμβάνει;
Στο κάτω μέρος του παραθύρου της εφαρμογής υπάρχει το πεδίο Έκδοση πχ 3.091.

Στην επιλογή 6.6 μπορείτε να δείτε τις αλλαγές όλων των εκδόσεων.