Έχετε εργαζόμενο που τον αμείβετε με δικές σας αποδοχές στο ιστορικό και είναι με πλήρη απασχόληση. Αν μετά τον κάνετε μερική – εκ περιτροπής (δηλαδή λίγες ώρες και λίγες ημέρες), ποιες αποδοχές θα βάλετε στο Ιστορικό;
Το μόνο που θα κάνετε είναι να υπολογίσετε τις νέες αποδοχές με βάση το μειωμένο ωράριο και μόνο, και όχι με βάση τις ημέρες (θα υπολογιστούν αυτόματα από την εφαρμογή στην κίνηση).

Π.χ. μικτά του για πλήρη απασχόληση 1600€.

Αν δουλεύει 4 ώρες κάθε μέρα τότε λογικά θα βάλετε 1600 *4/8 = 800€.

Αν δουλεύει 4 ώρες κάθε μέρα 2 φορές την εβδομάδα, τότε στο ιστορικό πάλι θα βάλετε τα 800€ (σας ενδιαφέρουν μόνο οι ώρες που δουλεύει και όχι οι ημέρες).

Στην κίνηση μισθοδοσίας θα σας υπολογίσει μικτά: 800€ * 2/5 ( 2 από τις 5 ημέρες) = 320€. (ή 1600 *4/8 *2/5).