Από πού μπορείτε να δείτε τα ποσοστά ή τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών του εκάστοτε ταμείου;
Θα πάτε:
Κύριες Εργασίες > Διαχείριση Ταμείων. Θα επιλέγετε το ταμείο που επιθυμείτε. Θα κάνετε δεξί κλικ και θα πατήσετε το πλήκτρο οθόνης Ιστορικό. Στο παράθυρο Διαχείριση Ιστορικών Ταμείων θα σας εμφανίζονται οι εισφορές του εκάστοτε ταμείου καθώς και τα πλαφόν του.
Προσοχή, για να είναι ενημερωμένες οι εισφορές των ταμείων θα πρέπει να ελέγχετε ότι η έκδοση του προγράμματος που έχετε είναι η τελευταία.
! Προσοχή: Οι νέες εκδόσεις του προγράμματος ενημερώνουν αυτόματα τα πλαφόν και τις εισφορές μίας πλειάδας ταμείων, των κυρίων και των πιο γνωστών. Δεν ενημερώνει όμως αυτόματα όλα τα ταμεία που μπορεί να υπάρχουν ή που μπορεί να έχετε ανοίξει εσείς ( τα επικουρικά
Ή λιγότερο γνωστά ταμεία). Θα πρέπει λοιπόν να τα ελέγχετε και εσείς για τις εκάστοτε αλλαγές που μπορεί να έχουν επιτελεστεί στα ταμεία αυτά.
Πάντα μπορείτε να παρέμβετε και να τοποθετήσετε εσείς τις εισφορές του εκάστοτε ταμείου, καθώς και τα πλαφόν του.