Παρακολουθείτε κάποιον εργαζόμενο σαν ελεύθερο επαγγελματία, αλλά του πληρώνετε εσείς εισφορές στο ΙΚΑ. Επίσης, κάνετε παρακράτηση φόρου για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο, 20%. Αυτές οι αποδοχές θα φανούν στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 16, κατά αποκοπή. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Τις αποδοχές αυτές θα τις δημιουργήσετε ως ένα επίδομα (από τις Κύριες Εργασίες > Επιδόματα). Θα πάτε στο ταμπελάκι Λειτουργία, και Στο πεδίο Τακτικές Αποδοχές θα βάλετε Ναι. Επίσης στο πεδίο Εφάπαξ Αμοιβή θα βάλετε Ναι. Θα πάτε στο ταμπελάκι Υπολογισμός και θα προσδιορίσετε το επίδομα ως Χρηματικό. Στο πεδίο Αξία θα βάλετε το αντίστοιχο ποσό. Αυτός ο συνδυασμός (τακτικές και εφάπαξ Ναι) θα εμφανίζει στην ΑΠΔ τύπο αποδοχών 16.