Έχετε έναν εργαζόμνενο που του έχετε βάλει ασφαλιστική κλάση μέσα στην καρτέλα του (τεκμαρτά, τύπος αποδοχών 13). Όμως κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας οι κρατήσεις γίνονται σε άλλο ποσό και όχι στα τεκμαρτά. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Εργασιακά και θα δείτε αν στο πεδίο Εισφορές στα τεκμαρτά έχετε βάλει Ναι ή Όχι. Αν είναι Όχι και παρά ταύτα στο πεδίο Ασφαλιστική Κλάση ( ή στο Ιστορικό, Εξέλιξη αποδοχών στο πεδίο Τεκμαρτές Εισφορές) έχετε βάλει κλάση, τότε η εφαρμογή θα συγκρίνει το ποσό της κλάσης με τις πραγματικές αποδοχές που παίρνει και θα τον ασφαλίσει στο μεγαλύτερο ποσό εκ των δύο. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που εκ παραδρομής έχετε βάλει άλλο τεκμαρτό ποσό στο ιστορικό και άλλη ασφαλιστική κλάση, τότε : Αν στο Εισφορές στα τεκμαρτά έχετε πει Ναι υπερισχύει η ασφαλιστική κλάση. Αν όχι τότε θα τον ασφαλίσει στο μεγαλύτερο εκ των τριών, – των πραγματικών αποδοχών – της ασφαλιστικής κλάσης – του ποσού που βάλατε στο τεκμαρτές εισφορές στο ιστορικό.