Πώς υπολογίζονται οι εισφορές στο ΙΚΑ στην περίπτωση που ο εργαζόμενός σας ασθένησε για περισσότερες από -3- ημέρες;
Τα ένσημα που θα πάρει ο εργαζόμενός σας θα είναι 25. Το πραγματικό όμως ποσό που θα λάβει ο εργαζόμενος και πάνω σε αυτό θα υπολογιστούν και οι εισφορές στο ΙΚΑ θα είναι μειωμένο κατά το μισό του τριημέρου.
Αν βάλετε στο πρόγραμμα και το επίδομα που έλαβε ο εργαζόμενος από το ΙΚΑ (στην Μισθοδοσία στο πεδίο Επιδ.Ασθεν.) το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό των αποδοχών του, αλλά οι εισφορές θα υπολογιστούν στο αρχικό ποσό (μετά την αφαίρεση του πρώτου τριημέρου αλλά πριν την αφαίρεση του επιδόματος) διότι αυτό το επιδοτούμενο ποσό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.