Πώς ενημερώνεται ο κωδικός 910 Εισφορά ΕΛΓΑ 2% στην 1η σελίδα του Ε5;
Υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή, και είναι το 2% επί του εισοδήματος στα καταστήματα γραφείων, κατοικιών κτλ, όπως τα βλέπετε στον πίνακα Β) Υπεκμίσθωση ακινήτων, στην 3η σελίδα του εντύπου Ε3.