Στέλνετε την Οριστική ή την Προσωρινή ΦΜΥ μέσα από το πρόγραμμα. Η εισφορά αλληλεγγύης θα ενημερωθεί αυτόματα στο site, στην φόρμα του taxisnet;
Ναι, θα ενημερωθεί αυτόματα μέσα από το αρχείο. Θα δείτε δηλαδή το πεδίο Εισφορά αλληλεγγύης συμπληρωμένο.