!! ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ !!

Κλίμακα:
Από 12.001,00 έως 20.000,99: συντελεστής 1%
2. Από 20.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2%
3. Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 3%
4. Από 100.001,00 και άνω: συντελεστής 4%

Βρίσκω: Καθαρές αποδοχές (μετά την αλληλεγγύης) για τις αποδοχές του με την κλίμακα που ανήκει.

Αν όμως οι αποδοχές του είναι πολύ κοντά στο κάτω άκρο της κλίμακας που ανήκει ελέγχουμε τα εξής:
Βρίσκω καθαρές αποδοχές του κατώτερου άκρου της κλίμακας επί του συντελεστή της αμέσως παραπάνω κλίμακας.

Συγκρίνω τα δύο ποσά. Αν το καθαρό ποσό που αφήνει το δικό του ποσοστό, την δική του κλίμακα είναι μικρότερο από αυτό που αφήνει το καθαρό που προκύπτει από το κατώτερο της κλίμακας στην οποία βρίσκεται, επί τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης (της από πάνω) κλίμακας, τότε η αλληλεγγύης υπολογίζεται με τον προηγούμενο συντελεστή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι 20007€. Άρα σύμφωνα με την κλίμακα εισφοράς είναι στο 2%, άρα οι καθαρές του μετά την εισφορά αλληλεγγύης θα είναι: 20007 – 20007*2% = 20007 *98% = 19606,86€.

Όριο καθαρών από το 1ο κλιμάκιο της τρέχουσας κλίμακας, αλλά με τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης κλίμακας:

Τα 20007 βρίσκονται στην 2η κλίμακα που το κατώτερό της είναι 20001€. Άρα βρίσκουμε τα καθαρά του 20001€ με βάση τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης κλίμακας και είναι:
20001 – 20001€ * 1% = 20001*99% = 19800,99€.

Αφού λοιπόν είναι 19606,86 < 19800,99€ τότε θα του υπολογίσει την εισφορά στο 1% παρ’ όλο που το 20007 βρίσκεται στην κλίμακα του 2%.

Θα είναι : 20007 *1 % (και ΌΧΙ επί 2%) = 200,07€ η ετήσια εισφορά, και η μηνιαία: 200,07 /14 = 14,29 €.

Άλλο παράδειγμα:
Έστω Αποδοχές του 50020€, είναι στην κλίμακα του 3% άρα ετήσια εισφορά αλληλεγγύης:
50020* 3% = 1500,6€ και καθαρό ποσό: (δηλαδή τα μικτά ΜΕΙΟΝ την εισφορά αλληλεγγύης):

καθαρά: 50020 -50020* 3%= 50020- 1500,6= 48519,40€

Και: το κατώτερο κλιμάκιο της τρέχουσας κλίμακας με τον συντελεστή της αμέσως προηγούμενης:

50001 με το 2%: καθαρά : 50001-50001*2% = 50001* 98% = 49000,98€ .

Αφού λοιπόν 48519,40 < 4900,98 τότε η αλληλεγγύη θα είναι στο 2% και όχι στο 3%,
!! Παρ’ότι οι αποδοχές του είναι στην κλίμακα με συντελεστή 3%

θα είναι :
ποσό αλληλεγγύης:

50020*2% = 1000,04 (το ετήσιο)
και το καθαρό: 50020 – 50020*2% = 50020 – 1000,04 =
50020 * (100%-2%) = 50020*0,98 = 49019,60€.
Μηνιαία παρακράτηση αλληλεγγύης: 1000,04 / 14 = 71,43€.

Αν αποδοχές 60000€ θα είναι: καθαρά: 60000-60000*3%= 60000*97% = 58200€ και:

Καθαρά κατώτερου κλίμακας με συντελεστή προηγούμενης:
50001 – 50001 * 2%= 50001€ * 98% = 49000,98.

άρα αφού 58200 > 49000,98 τότε η αλληλεγγύη θα γίνει στο 3%, δηλαδή κανονικά στην κλίμακα που ανήκει και θα είναι:

58200€ *3%. = 1746€ η ετήσια αλληλεγγύη, και:
η μηνιαία αλληλεγγύη: 1746 / 14 = 124,71€.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Τα κατώτερα κλιμάκια επί τους συντελεστές της προηγούμενης κλίμακας είναι:

20001-20001*% = 20001 * 99% = 19800,99
50001-50001*2% = 50001 * 98% = 49000,98
100001-100001*4% = 100001 * 96% = 96000,96

Αυτά είναι τα νούμερα με τα οποία πάντα συγκρίνουμε τα καθαρά της τρέχουσας κλίμακας με τον συντελεστή τους (δηλαδή τα μικτά μείον την εισφορά αλληλεγγύης όπως αυτή υπολογίζεται με τον συντελεστή της κλίμακας στην οποίαν και ανήκουν αυτά τα μικτά).

Πώς εμφανίζεται στις εκτυπώσεις:
Φαίνεται στην Απόδειξη πληρωμής στις Κρατήσεις.
Φαίνεται στην προσωρινή και οριστική ΦΜΥ μαζί με τον φόρο.
Στο Λογιστικό άρθρο είναι στην πίστωση μαζί με τον φόρο.
Στην Μισθοδοτική κατάσταση στην στήλη του ΦΜΥ μαζί με τον φόρο.
Στην Κατάσταση ασφάλισης δεν εμφανίζεται, καθώς εκεί δεν απεικονίζεται ο φόρος.

Πώς δηλώνετε αν ο εργαζόμενος θα έχει την Εισφορά αλληλεγγύης:
Μέσα στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εταιρικά, στο σχετικό πεδίο, Ναι ή Όχι.
Αν δηλώσετε ότι ο εργαζόμενος δεν έχει εισφορά αλληλεγγύης από την καρτέλα του, αλλά μετά μέσα στην κίνηση μισθοδοσίας την βάλετε με το χέρι, την δέχεται κανονικά, και θα ενημερώσει τα σχετικά έντυπα.

Αν ο εργαζόμενος είναι σε εισφορά αλληλεγγύης ή απαλλάσσεται από αυτήν, καθώς και αν είναι στο αφορολόγητο των 5000€ το βλέπετε και μέσα από την Μισθοδοσία περιόδου στο ταμπελάκι Παράμετροι, κάτω δεξιά. Είναι απλά ενημερωτικά πεδία (δεν μπορείτε να τα δηλώσετε από εδώ, τα έχετε δηλώσει ήδη στην καρτέλα του εργαζόμενου στα Εταιρικά).

Το αν εκκαθαριστεί ή όχι εξαρτάται αν τον εργαζόμενο τον έχετε προσλάβει από την αρχή του έτους (οπότε κάνει εκκαθάριση της αλληλεγγύης) ή από το μέσο του έτους (οπότε δεν κάνει εκκαθάριση της αλληλεγγύης). Στην καρτέλα του εργαζόμενου στα εργασιακά στο πεδίο Εκκαθάριση φόρου αν είναι στο Αυτόματα τότε το πρόγραμμα θα κάνει εκκαθάριση αν η ημερομηνία πρόσληψης είναι από την αρχή του έτους, ή δεν θα κάνει αν η ημερομηνία είναι μέσα στο έτος (από τον Φεβρουάριο και μετά). Ακολουθεί δηλαδή πιστά την λογική της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος.

Η κλίμακα που υπολογίζεται η παρακράτηση της αλληλεγγύης αναφέρεται σε ετήσια εισοδήματα. Κάθε μήνα λοιπόν το πρόγραμμα θα «κατεβάζει» αυτή την κλίμακα στα τόσα δωδέκατα όσο στον μήνα που βρίσκεσθε. Πχ τον Μάρτιο θα κατεβάσει την κλίμακα στα 3/14 (3ος μήνας), και θα αθροίσει όλες τις αποδοχές του εργαζόμενου μέχρι τον Μάρτιο. Θα «δει» την εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε μέχρι στιγμής (για τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο), και στην κίνηση του Μαρτίου θα του υπολογίσει το υπόλοιπο της εισφοράς ώστε για τα συνολικά εισοδήματα (Γενάρη-Φλεβάρη-Μάρτη) μέχρι εκείνη την στιγμή (τον Μάρτη), να έχει υπολογιστεί η σωστή συνολική εισφορά αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται ότι στην εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζόμενου, και δεν υπάρχει η έκπτωση του 1,5%.