Έχετε πάει στην Απογραφή > Βοηθητικές > Εισαγωγή Ειδών, Εξαγωγή Ειδών και Εισαγωγή Ειδών. Ποια η χρησιμότητά τους;

Από εδώ μπορείτε να κάνετε Εισαγωγή ή Εξαγωγή της απογραφής αποθήκης από ένα ASCII αρχείο της εξαγωγής απογραφής αποθήκης σε ένα άλλο ASCII αρχείο.
Επιλέγοντας την Εισαγωγή εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του αρχείου με τίτλο Εισαγωγή Απογραφής Ειδών. Επιλέγετε το αρχείο από το σημείο που το έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας τις επιλογές αναζήτησης (με τα κιάλια ή με το F3).
Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσετε τον χαρακτήρα διαχωρισμού δεκαδικών και χιλιάδων (τελεία ή κόμμα), την θέση εκκίνησης του κάθε πεδίου στην στήλη Αρχή, το μήκος των χαρακτήρων του κάθε πεδίου στην στήλη Μήκος και το εύρος των δεκαδικών στην στήλη Δεκαδικά. Επιλέγοντας το πλήκτρο Εισαγωγή (ή F10) εμφανίζεται το παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα:
«Η απογραφή της επιλεγμένης εταιρίας και έτους θα διαγραφεί. Επιβεβαίωση;»
Επιλέγοντας το Ναι ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής της απογραφής αποθήκης από το αρχείο.
Επιλέγοντας την Εξαγωγή εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης του αρχείου με τίτλο «Εξαγωγή Απογραφής Ειδών».
Στο πεδίο Όνομα αρχείου θα δηλώσετε το όνομα του αρχείου με λατινικά, και με τις επιλογές αναζήτησης θα επιλέξετε την θέση του υπολογιστή στην οποία και θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο. Στη συνέχεια ορίζετε το μήκος των πεδίων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Η εξαγωγή της απογραφής σε αρχείο γίνεται επιλέγοντας το πλήκτρο «Εξαγωγή» ή με το F10 . Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται μήνυμα ότι «Η εργασία εκτελέστηκε κανονικά».