Έχετε οικοδόμο και πάτε να περάσετε την κίνησή του. Βάζετε το ημερολογιακό διάστημα, σας εμφανίζει κανονικά τις μισθοδοτούμενες ημέρες, αλλά δεν σας αφήνει να κάνετε Εισαγωγή. Γιατί γίνεται αυτό;
Πρώτα θα δείτε αν έχουν κλειδώσει οι κινήσεις, και στην εταιρία, αλλά και στις γενικές παραμέτρους. Αν όχι, τότε θα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου και θα δείτε και την ημερομηνία πρόσληψης, αλλά ΚΑΙ την ημερομηνία στο ιστορικό, στην εξέλιξη αποδοχών. Αν είναι μεταγενέστερες από τον μήνα που θέλετε να τρέξετε την κίνηση, τότε δεν σας αφήνει να την καταχωρήσετε.