Είσαστε στο Intrastat > Εισαγωγές, Εξαγωγές. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, οι Επιβαρύνσεις τι ενημερώνουν;

Αναγράφονται στον Έλεγχο κινήσεων (Intrastat > Έλεγχος κινήσεων) για πληροφοριακούς λόγους.