Που βρίσκω το εικονίδιο εκκίνησης του προγράμματος;
Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο έναρξης των Windows θα βρείτε τον φάκελο με την ονομασία Anaconda Menu. Εκτελείτε το Anaconda WinDos.