Ποια η διαφορά της Εικόνας επιχείρησης από την Μηνιαία Οικονομική αναφορά.
Η Εικόνα Επιχείρησης: Αγορές και Πωλήσεις ανά συντελεστή ΦΠΑ.

Λογιστικός προσδιορισμός κερδών ανά κατηγορία, Εμπορία Παροχή υπηρεσιών Ελεύθεροι.
Επίσης έχει αυτοέλεγχο.

Η Οικονομική κατάσταση επιχείρησης: Μηνιαία Οικονομική Αναφορά:
Δείχνει τι έχει γίνει ανά μήνα, Αποτελέσματα εκμετάλλευσης.
Κάτω δεξιά θα εμφανιστεί το σύνολο των λογαριασμών μέχρι και τον τρέχοντα μήνα ( το άθροισμα όλων των μηνών).