Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Εικόνα Επιχείρησης. Στο Αξία αποσβέσεων έχετε την επιλογή Αποσβέσεις παγίων και Κινήσεις αποσβέσεων. Ποια η χρήση τους;
Αν επιλέξετε τις Αποσβέσεις παγίων θα σας φέρει τις αποσβέσεις όπως τις έχει υπολογίσει αυτόματα το πρόγραμμα μέσα από την καρτέλα του παγίου.
Αν όμως έχετε κάνει και κίνηση αποσβέσεων (σαν λογαριασμό εξόδου, ανοίγοντας έναν ψευδοπρομηθευτή), και έχετε βάλει σε αυτή την κίνηση φυτευτά το ποσό της απόσβεσης, τότε με τις Κινήσεις Αποσβέσεων θα σας φέρει τις αποσβέσεις αυτές.