Θέλετε να περάσετε φυσικό πρόσωπο από τους Μετόχους για να του κάνετε το Ε1 και Ε2. Στο πεδίο Είδος μετόχου και στο Επιχ/κη αμοιβή τι συμπληρώνετε;
Αν πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, το Είδος μετόχου καθώς και το Επιχ/κη αμοιβή είναι αδιάφορο. Προσοχή όμως να μην βάλετε Ποσοστό συμμετοχής στο tab Στοιχεία υπόχρεου επάνω δεξιά πεδίο % Συμ/χης