Πού δηλώνετε ότι η Περιοδική ΦΠΑ που αποστέλλετε είναι Τροποποιητική,  Με Επιφύλαξη ή Έκτακτη;

Θα πάτε μέσα στα Στοιχεία της Εταιρίας στο tab Λειτουργία. Στο πεδίο Είδος Δήλωσης (010), επιλέγετε αν θα είναι Τροποποιητική, Με επιφύλαξη ή Έκτακτη.