Ποιές κατηγορίες εργαζόμενων εξαιρούνται από το Ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού:-Φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.
-Άνεργοι επαγγελματικά καταρτιζόμενοι στα ΚΕΚ και τα επιδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό κοινοτικό ταμείο και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Εκπαιδευόμενοι σπουδαστές και απόφοιτοι των ΙΕΚ.