Μία εργαζόμενή σας εγκυμονεί. Πώς θα καταχωρήσετε την εγκυμοσύνη στο πρόγραμμα;
Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Μισθοδοσία Περιόδου και θα επιλέξετε ως Τύπο Αποδοχών τις Τακτικές.
Στο ταμπελάκι Ημερολόγιο / Ασθένεια στο πεδίο της Ασθ. >3 θα τοποθετήσετε το σύνολο των ημερών της ασθένειας που υποχρεούστε να δώσετε εσείς στην εργαζόμενη. Αυτός ο αριθμός των ημερών εξαρτάται από την ημερομηνία πρόσληψης της εργαζόμενης με βάση το εργασιακό της έτος. Δηλαδή οι ημέρες της ασθένειας που δικαιούται η εργαζόμενη εξαρτώνται από τα εργασιακά έτη που έχει συμπληρώσει η εργαζόμενη στην εταιρία σας.
Αν εκ παραδρομής τοποθετήσετε αριθμό ημερών ασθενείας μεγαλύτερο από αυτόν που υποχρεούστε να της δώσετε τότε το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει αυτόματα τον μέγιστο αριθμό ημερών που υποχρεούστε να δώσετε στην εγκυμονούσα.
Στις στήλες Από, Έως θα βάλετε στο πεδίο Από την αρχική ημερομηνία της άδειας της εγκυμοσύνης και στο πεδίο Έως θα βάλετε την ημερομηνία λήξεως της περιόδου της ασθένειας που υποχρεούστε εσείς να δώσετε στην εγκυμονούσα εργαζόμενή σας (13 ή 26 ημέρες). Θα κάνετε κλικ στο πεδίο Εγγ./ Ατυχ, για να μην γίνει η παρακράτηση του τριημέρου.
Επίσης, οι ημέρες απουσίας της εργαζόμενης λόγω της εγκυμοσύνης, (που θεωρούνται ως ασθένεια με τύπο αποδοχών -08- για την ΑΠΔ), δεν θα πρέπει αφαιρούνται από τις ημέρες υπολογισμού για το Δώρο Πάσχα ή το Δώρο Χριστουγέννων.
Στο πεδίο Εγκυμοσύνη (στο κάτω μέρος του πίνακα της ασθένειας) θα βάλετε τις ημέρες που θα απουσιάσει η εργαζόμενή σας στη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού του δώρου Πάσχα ή Χριστουγέννων. Αν πχ η εργαζόμενη είναι έγκυος μέσα στον 11ο και 12ο μήνα, αυτοί οι μήνες θα πρέπει να μετρηθούν για τον υπολογισμό του δώρου των Χριστουγέννων της. Θα βάλετε στο πεδίο Εγκυμοσύνη τις 60 ημέρες, και το πρόγραμμα θα προσθέσει αυτόν τον αριθμό ημερών στον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων.