Έχετε εργαζόμενη με άδεια απουσίας τοκετού. Η απουσία της όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί για τα Δώρα. Πώς θα το χειριστείτε στο πρόγραμμα και τι σενάρια υπάρχουν;
Καταρχάς ισχύουν τα εξής:

Άδεια απουσίας: Η εγκυμονούσα (άσχετα με τον χρόνο εργασίας στον εργοδότη και ανεξάρτητα της ιδιότητας που εργάζεται, υπάλληλος, ημερομίσθιος κτλ), δικαιούται να λάβει άδεια τοκετού προσκομίζοντας πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού.

Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες (και τα Σαββατοκύριακα, όλες).
Από αυτές, τις 56 ημέρες δηλαδή τις 8 εβδομάδες ή 2 μήνες τις παίρνει πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, και τις υπόλοιπες 63, δηλαδή 9 εβδομάδες, ή 2 μήνες + 1 εβδομάδα, μετά την ημέρα τοκετού (άδεια λοχείας).

Η εργαζόμενη δικαιούται ολόκληρο το Δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων για αυτή την περίοδο της αδείας, είτε του τοκετού είτε της λοχείας.

Η άδεια ξεκινάει αφού περάσει το διάστημα ασθένειας εγκυμοσύνης (13 το 1ο εργασιακό και 25 για τα επόμενα).

Πότε η συνολική άδεια μπορεί να υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες:
Αν ο τοκετός δεν πραγματοποιηθεί στην πιθανή ημερομηνία, τότε οι 56 ημέρες θα παραταθούν μέχρι την ημέρα του τοκετού, και η άδεια λοχείας ξεκινάει κανονικά για 63 ημέρες από την ημερομηνία αυτήν.

Αν για παράδειγμα ο τοκετός γίνει 4 ημέρες αργότερα τότε η άδεια τοκετού αναμορφώνεται στις 60 ημέρες, και η άδεια λοχείας θα παραμείνει στις 63 ημέρες, σύνολο νέας άδειας 60 + 63 = 123 ( μεγαλύτερο από το 119 κατά 4 ημέρες).

Άρα στο πρόγραμμα υπάρχουν τα εξής σενάρια:

Αν είμαστε πριν το Δώρο Πάσχα, στο διάστημα δηλαδή Γενάρη με Απρίλιο:

Αν ξεκινήσει η άδεια τοκετού από την αρχή του Γενάρη τότε, 4 μήνες * 25 ημέρες = 100, άρα υπολείπονται άλλες 19 ημερολογιακές (και τα Σαββατοκύριακα) ημέρες.

Άρα για το Δώρο Πάσχα θα πρέπει να προσμετρηθούν οι 100 ημέρες, και για το Δώρο Χριστουγέννων (που θα πάρει τον Δεκέμβριο), θα πρέπει να υπολογιστούν 19 ημέρες.
Συγκεκριμένα αν η άδεια τοκετού ξεκινάει από 1η Γενάρη, τότε θα λήξει σε 56 ημέρες, 2 μήνες, δηλαδή 1η Μάρτη (ημέρα τοκετού), και μετά θα ξεκινήσει η άδεια λοχείας για 63 ημέρες, άρα μέχρι και την 1η εβδομάδα του Μαΐου.

Στο πρόγραμμα στην ασθένεια εγκυμοσύνης, στην κίνηση που περάσαμε τον Γενάρη, εκτός από τις 25 ημέρες ασθενείας, στο πεδίο Εγκυμοσύνη θα πρέπει να βάλουμε τις υπόλοιπες ημέρες έως 30 Απριλίου: 3 μήνες * 25 = 75 ημέρες.

Μετά στον Μάιο εφόσον η εργαζόμενη επιστρέψει για εργασία, θα βάλουμε τις ημέρες εργασίας και στο πεδίο Εγκυμοσύνη, θα βάλουμε τις υπόλοιπες μέχρι το όριο των 25 ημερών (για να υπολογιστεί σωστά στο δώρο Χριστουγέννων).