Έχετε μια εγκυμονούσα που παίρνει το εξάμηνο του ΟΑΕΔ. Πώς θα το χειριστείτε σε σχέση με τα δώρα; Τι σενάρια υπάρχουν;
Αν η εργαζόμενη έχει ασθενήσει μέσα στο εργασιακό της έτος και έχει εξαντλήσει όλες τις ημέρες ασθενείας που δικαιούται να πάρει από εσάς, και στη συνέχεια μείνει έγκυος δεν θα καταχωρήσετε την εγκυμοσύνη ΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ στην μισθοδοσία. Στο πεδίο Ημέρες στον πίνακα της ασθενείας το πρόγραμμα δεν θα σας επιτρέψει να βάλετε τον όποιο αριθμό ημερών ασθενείας δεδομένου ότι η εργαζόμενη έχει εξαντλήσει τις ημέρες που δικαιούται.
!! Προσοχή όμως: Η έγκυος θα δικαιούται το Δώρο των Χριστουγέννων ή του Πάσχα σε όλη την αναλογία τους, δηλαδή και για την περίοδο που δεν καταγράφεται στις μισθοδοσίες σας. Το πρόγραμμα όμως δεν θα υπολογίσει το Δώρο διότι δεν θα “δει” μισθοδοσίες. Θα πρέπει να το υπολογίσετε εσείς και να το πληκτρολογήσετε. Για να σας υπενθυμίσει το πρόγραμμα να συμπεριλάβετε την έγκυο στα Δώρα θα πάτε στην Διαχείριση Εργαζομένων, στην εργαζόμενη, και θα βάλετε μία σχετική σημείωση υπενθύμισης. Στην Διαχείριση Εργαζομένων με το πλήκτρο f9 στα Λοιπά μπορείτε να βάλετε την υπενθύμιση ώστε η εργαζόμενη να συμπεριληφθεί στο σχετικό Δώρο.
Εναλλακτικά μπορείτε στην τελευταία Μισθοδοσία των Τακτικών Αποδοχών που υπολογίσατε στην εργαζόμενη πριν αποχωρήσει για την εγκυμοσύνη της. Στο πεδίο Εγκυμοσύνη κάτω από τον πίνακα με τις Ασθένειες (δεν θα βάλετε κάτι στις ασθένειες, δεν υπάρχει ασθένεια σε αυτή την περίοδο) θα βάλετε τον αριθμό των ημερών που η έγκυος θα λείπει από τις μισθοδοσίες σας αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθεί για το δώρο. Αυτές τις ημέρες θα τις λάβει υπ’ όψιν το πρόγραμμα για να σας δώσει πλήρες δώρο.
Αν πχ η έγκυος είναι υπάλληλος και εργάζεται 25 ημέρες τον μήνα και αποχωρεί για την εγκυμοσύνη στις 20 Ιανουαρίου τότε θα βάλετε στο πεδίο Εγκυμοσύνη 81 ημέρες : 6 εργάσιμες ημέρες στον Ιανουάριο + 25 ημέρες του Φεβρουαρίου + 25 ημέρες του Μαρτίου + 25 ημέρες του Απριλίου.
Άλλα σενάρια:

Η εργαζόμενη προσελήφθη πχ τον Απρίλιο του 2098. Τον Ιούνιο του 2098 πήρε 25 ημέρες ασθένεια και εξάντλησε το δικαίωμά της. Τώρα μένει έγκυος μέσα στον Φεβρουάριο του 2099.
Στην μισθοδοσία του Φεβρουαρίου δεν θα της βάλετε ημέρες ασθενείας (δεν δικαιούται), θα της βάλετε όμως στο πεδίο Εγκυμοσύνη τις ημέρες του Φεβρουαρίου, του Μάρτη (τον Απρίλιο θα τον δει το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς δεδουλευμένο) ώστε να σας υπολογίσει όλο το Δώρο Πάσχα.
Όμως η συγκεκριμένη εργαζόμενη δικαιούται και Δώρο Χριστουγέννων.
Θα πρέπει να προσέξετε όταν η εργαζόμενη γυρίσει στην εργασία, πχ τον Ιούλιο. Θα είναι κενοί οι μήνες του Μαΐου και του Ιουνίου οπότε στην μισθοδοσία του Ιουλίου (δεν θα τους «δει» δεδουλευμένους για να τους υπολογίσει για το δώρο Χριστουγέννων).
Θα πρέπει στο πεδίο Εγκυμοσύνη να βάλετε τον αριθμό ημερών μισθοδοσίας του Μαΐου και του Ιουνίου ώστε να σας υπολογίσει πλήρες ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Αν η εργαζόμενη είναι Ωρομίσθια θα πρέπει πάντα εκτός από τον αριθμό ημερών να βάζετε και τις Ώρες που αντιστοιχούν σε αυτές τις ημέρες στα σχετικά πεδία.

Αν στην παραπάνω περίπτωση η εργαζόμενη ΔΕΝ γυρίσει τον Ιούλιο διότι θα έχει το εξάμηνο από τον ΟΑΕΔ τότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν τον Δεκέμβριο θα της υπολογίσετε το Δώρο Χριστουγέννων. Δεν θα έχουν μπει πουθενά οι ημέρες του Δώρου στο πεδίο Εγκυμοσύνη στην Μισθοδοσία Περιόδου οπότε θα πρέπει να το βάλετε το δώρο «με το χέρι». Λογικά θα είναι πλήρες το δώρο και θα πρέπει να δείτε αν θα αφαιρέσετε το αντίστοιχο επίδομα δώρου που έλαβε όλο αυτό το διάστημα από τον ΟΑΕΔ.