Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2012Αθήνα 21/ 12 / 2012

Αριθ. Πρωτ.Γ99 / 728

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ε. ΖΑΧΟΥ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279

FAX : 210 52 15 277

E – mail : diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 83

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας για το έτος 2012»

Σας κοινοποιούμε για γνώση και εφαρμογή , το με αρ.πρωτ. 50885/10.12.2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στη χορήγηση του Επιδόματος Αεροθεραπείας, ποσού 200€, για το έτος 2012.

Το επίδομα θα χορηγηθεί στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας, οι οποίοι έχουν αναγγελθεί μέχρι και τον 2/2013 στη μηχανογράφηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στις 31/1/2013 μαζί με τη σύνταξη του Φεβρουαρίου και θα πιστωθεί στη σύνταξή τους.

Η καταβολή του επιδόματος για τους συντ/χους που δεν έχουν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα γίνει μέσω των Υποκ/των

Η καταβολή τους επιδόματος αεροθεραπείας για τους εν ενεργεία δικαιούχους ασφ/νους, θα γίνει μέσω πίστωσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό από το τμήμα Παροχών Ασθενείας των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΝΤΟΥΝΑ