Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με το διακανονισμό αλληλόχρεων λογαριασμών διαδοχικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. ΕΤΕΑΜ) με τους ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς επικουρικής ασφάλισηςΑθήνα 30/12/2013
Αριθ. Πρωτ.ΤΟ1/652/2340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41)
Πληροφορίες: Ε. Τσαντίλη
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215198
FAX: 210 5215195
e-mail: diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 74

ΘΕΜΑ:«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΕΣ Σ΄ ΑΥΤΟ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

Σχετ: α] τα με αρ. πρωτ. 23048/18-10-2013 και 28735/10-12-2013 έγγραφα του
Ε.Τ.Ε.Α.
β] η με αρ. εγκύκλιο 34/13

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας γνωστοποιήθηκε το σύνολο των επικουρικών ταμείων που απαρτίζουν το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.), σας κοινοποιούμε, προς γνώση και εφαρμογή, τα ανωτέρω (α) σχετικά έγγραφα αυτού, που αφορούν το διακανονισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων – βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1405/83 – μεταξύ των ενταχθέντων ταμείων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α. [σχετ. και οι με αρ. εγκύκλιο 31/12 και εγκύκλιο 41/12].

Συνοδευτικά τα με αρ. πρωτ. 23048/18-10-2013 & 28735/10-12-2013 έγγραφα του Ε.Τ.Ε.Α. – φ. (4)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ