Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2013Αθήνα, 12/4/2013
Αριθ. Πρωτ. Σ86/4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 21

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2013.

Σχετ: εγκύκλιο 52/12

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/8300/478/28.3.2013 έγγραφό του, μας γνώρισε ότι το μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. έτους 1991, αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Δημοσίου, όπως η αναπροσαρμογή αυτή νοείται με το άρθ. 47, του ν. 3518/2006, από 1/10/2008 ανέρχεται στο ύψος των 693,35 ευρώ και έκτοτε δεν έχει μεταβληθεί, με δεδομένο ότι από το έτος 2008 δεν έχουν αυξηθεί οι συντάξεις που χορηγούν οι φορείς του άρθ. 66, εδάφ. πρώτο του ν. 2084/1992.

Έτσι, το ποσό του Α.Ε.Π. 693,35 ευρώ, εξακολουθεί να ισχύει και για το έτος 2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ