Παρακράτηση της εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ που ασφαλίζονται για ασθένεια στο ΤΑΥΤΕΚΩ / Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» και απόδοση αυτήςΑθήνα 5/12/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α30/472/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Κρύου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 262
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 89

ΘΕΜΑ : Παρακράτηση της εισφοράς κλάδου ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ που ασφαλίζονται για ασθένεια στο ΤΑΥΤΕΚΩ / Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» και απόδοση αυτής.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ.170/τ.Α΄) με θέμα «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» , οι οποίες προστίθενται στο τέλος της παρ.1 περ. Α΄ του άρθρου 23 της αριθ.19875/Ε 452/1952 ( Β΄ 90) Υπουργικής Απόφασης και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 5 του ν.3655/2008 (εγκ.76/08) από 1/8/2008 το Ταμείο Ασφάλισης του Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» ( ΤΑΠΑΕ-Ε) εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατ επέκταση οι ασφαλιζόμενοι του Ταμείου αυτού συνταξιοδοτούνται πλέον από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου τους.

Επίσης, με τις διατάξεις του εδαφίου Γ της παρ.3 του άρθρου 70 του ιδίου νόμου (3655/2008) ο κλάδος ασθένειας του ανωτέρω Ταμείου εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ), στον οποίο μεταφέρονται οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Ως εκ τούτου, τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι συνταξιούχοι του εν λόγω Ταμείου υπάγονται για ασθένεια στην ασφάλιση του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται εισφορά υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» του ΤΑΥΤΕΚΩ, για την ασφάλιση ασθένειας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ σε:

α) ποσοστό 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων για τους συνταξιούχους, ασφαλισμένους μέχρι 31/12/92 (παλαιοί ασφαλισμένοι) και

β) ποσοστό 10% επί των καταβαλλομένων συντάξεων, που κατανέμεται 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα συνταξιοδότησης, για τους συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 ( νέοι ασφαλισμένοι).

Κατόπιν αυτών, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (φορέας συνταξιοδότησης) υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών και να αποδίδει το σύνολο της εισφοράς στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ.

Η κατάθεση της παρακρατούμενης εισφοράς, όπως μας γνωστοποίησε το ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΑΕ – ΕΘΝΙΚΗ, θα γίνεται σε λογαριασμό του που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τον αριθμό ΙΒΑΝ GR 0801 00024 0000 00000 2509495.

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής, ορίζεται η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου και συγκεκριμένα η 1η Οκτωβρίου 2011.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ